Home

Afhandeling van sociale administratie


Ons kantoor is gespecialiseerd in de administratieve en sociaalrechtelijke begeleiding en afhandeling van het sociale luik bij sluiting of voortzetting van ondernemingen.


Wij begeleiden en ondersteunen curatoren, gerechtelijk gemandateerden en vereffenaars in de afhandeling van de sociale administratie.


Ons dienstenpakket bevat onder andere:

  • Ontslag werknemers;
  • Opstellen werkloosheidsformulieren;
  • Outplacementaanvraag indienen bij het Sociaal Interventiefonds;
  • Nazicht van schuldvorderingen en formulieren F1;
  • Inlichtingen aan vakbonden, F.S.O., R.V.A., R.S.Z., mutualiteiten,  ...
  • Besprekingen met curatoren, vakbonden en kandidaat-overnemers;
  • Opstellen individuele afrekeningen en fiches 281.10 voor      uitgekeerde dividenden;
  • Tussenpersoon tussen werkgevers en sociaal secretariaat;
  • Algemene administratieve taken.


Contact
 
 
 
 
 

Copyright © 2014-2022 Mertens & Jacobs BV - Provinciale Steenweg 109, 2620 HEMIKSEM - e-mail: info@mertens-jacobs.be - tel. 03 887 97 28