Copyright © 2014-2017 Mertens & Jacobs BVBA - Provinciale Steenweg 109, 2620 HEMIKSEM - e-mail: info@mertens-jacobs.be - tel. 03 887 97 28

Afhandeling van sociale administratie

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in de administratieve en sociaalrechtelijke begeleiding en afhandeling van het sociale luik bij sluiting of voortzetting van ondernemingen.

 

Wij begeleiden en ondersteunen curatoren, gerechtelijk gemandateerden en vereffenaars in de afhandeling van de sociale administratie.

 

Ons dienstenpakket bevat onder andere:

  • Ontslag werknemers;
  • Opstellen werkloosheidsformulieren;
  • Outplacementaanvraag indienen bij het Sociaal Interventiefonds;
  • Nazicht van schuldvorderingen en formulieren F1;
  • Inlichtingen aan vakbonden, F.S.O., R.V.A., R.S.Z., mutualiteiten, ...
  • Besprekingen met curatoren, vakbonden en kandidaat-overnemers;
  • Opstellen individuele afrekeningen en fiches 281.10 voor uitgekeerde dividenden;
  • Tussenpersoon tussen werkgevers en sociaal secretariaat;
  • Algemene administratieve taken.

 

Contact